Biz Kimiz

TESDER, Türkiye Canlı Müzik ve Eğlence Sektörü Derneği’dir.

TESDER, canlı müzik sektörünün Türkiye’de gelişip güçlenmesini, etik kurallarının uygulanmasını, sağlıklı bir rekabet ortamının oluşmasını, sektörün kayıt altına alınmasını ve böylece yatırım çekebilen bir sektör haline gelmesini hedefler.

Dernek, sektörde faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mesleki eğitimlerinin, gelişimlerinin, sosyal güvencelerinin sağlanmasına katkıda bulunmak ve sektörün uluslararası standartlara ulaşılmasına liderlik yapmak amacıyla kurulmuştur.